Kredyt samochodowy czy leasing?

Jeśli podjęta została decyzja o zakupie samochodu warto świadomie wybrać metodę sfinansowania inwestycji, która jednak stanowi zobowiązanie długoterminowe. Rzadko przedsiębiorcy decydują się bowiem na zakup auta za gotówkę.

Głównie uwagę należy skupić na przeznaczeniu pojazdu, rodzaju działalności, płynności finansowej czy zdolności kredytowej, a także korzyściach podatkowych. Kredyt bankowy i leasing, bo takie formy finansowania są możliwe, mają swoje zalety i wady. Co więc wybrać?

Leasing samochodowy

Jest to stosunek cywilnoprawny polegający na przekazaniu prawa do korzystania z określonej umową rzeczy na określony czas, w zamian za ustalone opłaty (raty leasingowe). W polskim systemie prawnym, w odniesieniu do zakupu samochodu, dopuszcza się leasing operacyjny i finansowy. Na czym polega różnica? Głównie na tym, kto będzie dokonywał amortyzacji – czy finansujący (leasingodawca), czy korzystający (leasingobiorca). Najczęściej stosuje się leasing operacyjny, z uwagi na minimalne zaangażowanie środków własnych przez korzystającego.

Leasing operacyjny, w odniesieniu do samochodu, polega na czasowym przekazaniu go w użytkowanie. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek VAT. W przypadki leasingu operacyjnego możliwe jest, zgodne z prawem, dwukrotne odliczenie VATu – pierwsze związane z ratami, drugie – związane z wykupem.

Leasing finansowy polega na oddaniu auta w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy jest zbliżony do kredytu gdzie przedmiotem umowy jest środek trwały, a nie gotówka na jego zakup. Dla celów podatkowych rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu, inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Kredyt samochodowy

Taką formę finansowania wybierają najczęściej przedsiębiorcy, którzy posiadają wkład własny, zdolność kredytową i niewielką flotę aut. Jak w przypadku każdego innego kredytu bankowego, konieczne będzie przedstawienie szeregu dokumentów potwierdzających kondycje firmy a także spełnienie formalności bankowych. Do wyboru mamy kredyt obrotowy, lub samochodowy. Warto sprawdzić, który ma korzystniejsze warunki. Plusem zakupu auta na kredyt jest to, iż staje się on od razu własnością firmy (co daje możliwość amortyzacji), rzadko współwłasnością banku (zazwyczaj przy niskim wkładzie własnym, jako dodatkowa forma zabezpieczenia spłaty – wówczas amortyzacja ogranicza się do udziału kredytobiorcy, reszta – po zakończeniu spłaty). Dodatkowo do kosztów podatkowych można zaliczać opłaty za paliwo, ubezpieczenie, prowizje czy koszty związane z eksploatacja auta. Rozliczenie podatku od towarów i usług podobne jest jak przy leasingu i określone w ustawie o VAT , podobnie jak termin dostawy towaru ( zapłata podatku następuje z góry). Przy kredycie na zakup samochodu możliwe są także ograniczenia dotyczące wieku auta. W takiej sytuacji można pokusić się o kredyt obrotowy, który może być przeznaczony na dowolny cel w firmie, w tym także kupno samochodu, który nie byłby akceptowany przy kredycie samochodowym.

Zostaw komentarz