Obligacje skarbowe korzystniejsze niż lokata?

Obok lokat terminowych obligacje skarbowe są jednymi z bezpieczniejszych metod oszczędzania. Oprocentowanie nie jest imponujące, ale za to wypłatę wypracowanego zysku gwarantuje państwo.

Są emitowane i sprzedawane przez Skarb Państwa za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Na rynku można spotkać obligacje hurtowe, przeznaczone dla dużych inwestorów nabyte przez biura maklerskie GPW i oszczędnościowe – te dla klientów indywidualnych nabywane u agenta emisji.

Czym różnią się obligacje od lokat?

Podstawowa różnica dotyczy rodzaju i limitu stosowanych w obu produktach gwarancji. W przypadku lokat gwarantem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (do równowartości 100 tysięcy euro). Obligacje Natomiast chroni Skarb Państwa. Zasady dotyczące inwestycji w obligacje są proste – kupując określony pakiet pożyczamy państwu określoną sumę pieniędzy, na ustalony czas i procent. Dodatkowo sama konstrukcja obligacji jest czytelna – nie ma ukrytych opłat, prowizji i nieczytelnych zapisów. Nie ma potrzeby korzystania z innych produktów bankowych, w ramach tzw. cross-sellingu, co w przypadku lokat z korzystnym oprocentowaniem spotykane jest dość często.

Obligacje skarbowe to rozwiązanie dla osób, które mogą zamrozić wolny kapitał na dłuższy okres czasu. Dla klientów indywidualnych dostępne są 4 okresy obligacji: 2,3,4 albo 10-letnie. Uprzywilejowaną grupą są beneficjenci programu 500 plus dla których dodatkowo dedykowane są papiery z terminem 6 i 12-letnim (Rodzinne Obligacje Skarbowe). W tym przypadku, oprócz atrakcyjnej marży można liczyć na kapitalizacje odsetek co rok, zatem z każdym rokiem pracować będą wyższe środki na nasz zysk ogólny.

Obligacje można podzielić także ze względu na sposób naliczania odsetek. Dostępne są papiery o oprocentowaniu stałym, zmiennym i opartym o wskaźnik inflacji. Osoby, które zdecydują zainwestować na dalszy okres odkładane w ten sposób środki (zamieniając stare pakiety obligacji na nowo emitowane) mogą liczyć też na premie.

W przypadku likwidacji lokat terminowym przed zakończeniem umowy tracimy cały wypracowany zysk. Obligacje też można wykupić wcześniej, za odpowiednią opłatą.

Obligacje sprzedaje się co miesiąc, a jedna kosztuje 100 zł. Nie ma limitu, co do ilości kupowanych papierów skarbowych. W przypadku wykupu obligacji przed czasem zysk (odsetki) zostaną pomniejszone o stosowne opłaty, które wynoszą, w zależności od okresu (dla obligacji 2,3,4 letnich 70 groszy za sztukę, a 10-letnich 2 zł za sztukę). Kwoty te podawane są ponadto w listach emisyjnych obligacji.

Zostaw komentarz