Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego – o tym warto wiedzieć

Banki, udzielając większości kredytów, dbają o odpowiednie zabezpieczenie ich spłaty. W przypadku kredytu samochodowego jest podobnie. Z uwagi na fakt, że tego typu kredyty zazwyczaj mają niższe oprocentowanie (są przeznaczone na konkretny cel) najczęściej do momentu całkowitej spłaty zobowiązania klienci nie są pełnoprawnymi posiadaczami rzeczy, w tym przypadku samochodu. Na rynku są również oferty kredytów bez zabezpieczenia, ale nie są one tak atrakcyjne. To, jaki kredyt wybrać zależy od preferencji kredytobiorcy i planów związanych z samochodem. Kredyty z zabezpieczeniem to dłuższe i bardziej skomplikowane procedury, ale niezwykle atrakcyjna oferta. Opcja bez zabezpieczenia to krótszy proces, aczkolwiek kredyt zdecydowanie droższy.

Jakie więc zabezpieczenia może zastosować bank?

Do najczęściej stosowanych form zabezpieczenia należą:
– cesja praw z polisy AC
– częściowe przewłaszczenie
– zastaw rejestrowy
– depozyt karty pojazdu
– weksel in blanco.

Cesja praw z polisy AC to przeniesienie praw, wynikających z umowy ubezpieczenia, na rzecz banku – kredytodawcy. Jest to chętnie i często stosowana forma zabezpieczenia. Zaznaczmy, że w przypadku kredytu samochodowego AC jest najczęściej obowiązkowe i wymagane przez banki. W praktyce wygląda to tak, że w przypadku kradzieży auta, jego zniszczenia pieniądze zostaną przekazane do banku, celem spłaty zobowiązania. Cesja obowiązuje przez cały okres kredytowania.

Częściowe przewłaszczenie polega na przeniesieniu własności (najczęściej w części) na bank. Staje się on współwłaścicielem pojazdu. Sytuacja ta ma miejsce do chwili spłaty zobowiązania, a w przypadku uchylania się od spłaty bank przejmie auto i sprzeda je, w celu odzyskania należności. Istnieje kilka rodzajów przewłaszczenia (warunkowe, na zabezpieczenie).

Zastaw rejestrowy jest formą zabezpieczenia dość uciążliwą. Idea przypomina nieco zabezpieczenie hipoteczne. Z chwilą uzyskania kredytu auto, które kupiliśmy ma ustanowiony na rzecz banku zastaw (figuruje on w rejestrze zastawów sądu rejestrowego). W przypadku chęci sprzedaży samochodu musimy mieć zgodę banku, wyrejestrować auto z rejestru zastawów i przerejestrować. Dość czasochłonne, prawda? Plusem jest to, iż samochodem kredytobiorca może swobodnie dysponować, bez większych ograniczeń. Minusem jest jawność informacji zawartych w rejestrze zastawów – każdy może mieć wgląd w dane dotyczące naszego auta.

Depozyt karty pojazdu chroni bank przed sprzedażą samochodu bez jego zgody, do momentu spłaty kredytu. Karta pojazdu deponowana jest w banku – kredytodawcy zazwyczaj zaraz po jej otrzymaniu z Wydziału Komunikacji. Jest to o tyle uciążliwe dla kredytobiorcy, że w każdym przypadku, gdy karta pojazdu jest potrzebna (choćby dla celów urzędowych), musimy zwrócić się do banku o jej wydanie. Pozornie łatwa procedura niestety może się przedłużać, w zależności od banku.

Weksel in blanco to ryzykowne zabezpieczenie. Przed podpisaniem dokumentu, w którym zobowiązujemy się do zwrotu pieniędzy należy więc dokładnie sprawdzić podmiot dla którego podpisujemy weksel, omówić ewentualne koszty (kwotę wpisuje uzupełniający weksel). Po spłacie warto zadbać o zniszczenie lub odbiór weksla z banku. Weksel nie jest ważny bez danych (data, podpis, termin i miejsce przekazania środków).

Decydując się na kredyt samochodowy warto porównać oferty i zapoznać się z praktykami banków, co do stosowanych zabezpieczeń. To właśnie kredyt z zabezpieczeniami jest korzystny, a warunki są zdecydowanie lepsze.

Zostaw komentarz