Zdolność kredytowa poręczyciela

Większość kredytów bankowych, opiewających na wysokie kwoty, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Banki stosują różne formy, np. weksel, zabezpieczenie hipoteczne czy zastaw, ubezpieczenie, ale i poręczenie. Zazwyczaj o żyrowanie kredytu proszą nas bliscy z rodziny, znajomi, współpracownicy. Niestety nie każdy spełnia wymogi banku dotyczące poręczenia, bo podobnie jak kredytobiorca, tak i poręczyciel musi wykazać odpowiednią zdolność kredytową.

Dla poręczyciela taka forma zabezpieczenia banku ma jeszcze jedną wadę – wpływa na zdolność kredytową, a w przypadku braku regulowania zobowiązań przez kredytobiorcę często uniemożliwia zaciąganie osobistych zobowiązań kredytowych. Każde poręczenie odnotowane jest w BIK, a niesolidny kredytobiorca powoduje, że i poręczyciel obciążony jest zobowiązaniem i nie jest rzetelnym klientem dla banku.

Zdolność kredytowa poręczyciela?

Przed przyjęciem proponowanej formy zabezpieczenia kredytu bank sprawdza dokładnie historię kredytową i zdolności płatnicze poręczyciela. Ma to uzasadnienie, gdyż w chwili zaprzestania spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę to poręczyciel przejmuje ten obowiązek i odpowiada za powstałe długi. Oczywiście na drodze powództwa cywilnego może po spłacie dochodzić zwrotu tej kwoty od kredytobiorcy, ale sprawy te są często długie i trudne. Jedynie mając tytuł egzekucyjny może zwrócić się o egzekucję z majątku dłużnika do komornika sądowego, często wskazując mu źródła dochodu i majątek kredytobiorcy, za którego spłacił kredyt.

Odstąpienie od poręczenia – kiedy?

Banki dopuszczają możliwość odstąpienia od zabezpieczenia w formie poręczenia jedynie wówczas, gdy kredyt spłacany jest regularnie, a kredytobiorca w zamian zaproponuje inną firmę zabezpieczenia. Warto zatem śledzić historię spłat żyrowanego kredytu, by odpowiednio wcześnie niejako wymusić zmianę zabezpieczenia na kredytobiorcy i liczyć na przychylność banku.

Poręczyciel może się zabezpieczyć na wypadek problemów ze spłatą. Jak? Przede wszystkim przez wyrażeniem zgody na poręczenie należy zapoznać się z możliwościami płatniczymi kredytobiorcy teraz i w przyszłości, o i le to możliwe. Dodatkowo warto negocjować z bankiem odpowiednio proporcjonalną kwotę poręczenia, zapis o ograniczeniu poręczenia, np. jedynie do kwoty kapitału, czy ustalenia, że w pierwszej kolejność zadłużenie pokrywane będzie z majątku dłużnika, a następnie, w przypadku jego braku, z majątku poręczycieli. Bo istotne, by w miarę możliwości poręczycieli było kilku. Warto przyjąć w zastaw cenne mienie kredytobiorcy, jako zabezpieczenie. Niestety często zdarzają się sytuacje, kiedy to poręczyciel spłaca zobowiązanie. Warto więc dobrze przemyśleć każdą taką decyzję i odpowiednio się do tego przygotować i zabezpieczyć swoje interesy. Kilka zmian wystarczy, by poczuć się choć trochę bezpieczniej.

Zostaw komentarz