Wszystko o kredycie kupieckim

Z kredytem kupieckim często spotykamy się w każdej branży. W skrócie polega on na tym, iż towar czy usługa sprzedawane są z odroczonym terminem zapłaty. Taka forma rozliczenia jest korzystna, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Kredyt taki daje możliwości zakupu bez konieczności natychmiastowej zapłaty, a dopiero w ustalonym z dostawcą czasie. Dla dostawcy natomiast jest doskonałym instrumentem zwiększania sprzedaży i zysku. Pozwala zachęcić kontrahentów nawet bardziej, niż bonifikata czy inne formy promocji. Dzisiaj trudno jest szybko uzyskać kredyt bankowy, dlatego taka forma rozliczeń cieszy się uznaniem obu stron.

Kredyt kupiecki nijak nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej kupujących w ten sposób, pozwala funkcjonować na rynku bez zachwiania płynnością finansową i rozwijać się w danej branży. Dzięki kredytowi tworzą się sieci powiązań, gdyż zazwyczaj działa on w obie strony. Taka sieć, o ile funkcjonuje bez zakłóceń napędza wzajemnie uczestniczące w niej podmioty. Gorzej, gdy jedno ogniwo ma się gorzej. Wówczas niebezpieczeństwo bankructwa niejednej firmy jest spore.

Jak uniknąć więc ryzyka?

W małych i średnich przedsiębiorstwach kredyt kupiecki stanowi podstawę finansowania majątku obrotowego. Udzielający kredytu kupieckiego powinien określi warunki albo metodą indywidualną, albo systemowo. Metoda indywidualna odnosi się do każdego kontrahenta indywidualnie. Warunki opracowane są dla konkretnego podmiotu, pod uwagę brane są wiarygodność, dotychczasowa współpraca, sytuacja na rynku. Zwykle dotyczy to dużych podmiotów, specjalistycznych, drogich towarów i usług. Najczęściej sprawdza się w kraju metoda systemowa. Dzieli się w niej kontrahentów na kategorie i dl każdej z kategorii ustala się odrębne zasady, czas spłaty itd.

Taka klasyfikacja zabezpiecza firmę udzielająca kredytu przed utrata przede wszystkim płynności finansowej. Niemniej nie chroni prze ryzykiem. Każdy przedsiębiorca powinien opracować również system windykacji niezapłaconych faktur. Może skuteczny będzie factoring? Nieprzeterminowane a nie zapłacone faktury znajdą dzięki niemu pokrycie w gotówce, za określoną z firmą factoringową cenę.

Ryzyko istnieje także po stronie kredytobiorcy, gdyż zbyt duże zadłużanie się powoduje niewypłacalność i ryzyko bankructwa. Kredyt kupiecki charakteryzuje się niemal zerowymi formalnościami. Odróżnieniu od kredytów bankowych, podlegających przepisom prawa bankowego i badaniem ryzyka przez analityków bankowych. Oczywiście pożyczka kupiecka może być poparta umową zawieraną między stronami, choć w praktyce rzadko spotyka się ta formę zabezpieczenia. Strony same ustalają i wysokość kredytu, i termin spłaty. W kwestiach spornych odwoływać się należy do przepisów kodeksu cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe śmiało można stwierdzić, że w obrocie gospodarczym kredyt kupiecki spełnia bardzo ważną rolę. Bez niego trudno by było zachować ciągłość produkcji i nie tracić płynności finansowej. Jeśli strony umowy mają do siebie zaufanie i współpracują dłuższy czas nie niesie zbyt dużego ryzyka, a pozwala funkcjonować i kredytobiorcy i kredytodawcy.

Zostaw komentarz